प्रयाप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था  छ : कार्की

प्रयाप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था  छ  : कार्की
ज्ञानु जोशी (कार्की) प्रिन्सिपल : बालबालिका मन्टेश्वरी

मन्टेश्वरी भनेको के हो <

मन्टेश्वरी भनेको डा. मारिया मन्टेश्वरीले प्रतिपादन गरेको एउटा शिक्षण पद्धति हो यहाँ १८ महिना देखि बर्ष सम्मका नानी बाबुहरुलाई उनिहरुको इच्छा, चाहना, मनोभाव बुझि मन्टेश्वरी सामग्री प्रयोग गरेर सरल सहज तरिकाले सिकाइने पद्धतिलाई नै मन्टेश्वरी शिक्षण पद्धति भनिन्छ

बालबालिकालाई मन्टेश्वरीमा नै किन पढाउने <

मन्टेश्वरी पद्धति एक विशुद्ध बाल शिक्षण पद्धति हुनाले उनिहरुको उम्मेर अनुसार उनिहरुको इच्छा, चाहना, मनोभाव बुझेर बढीभन्दा बढी मन्टेश्वरी सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइनछ यहाँ बाल मैत्री वातावरण उपलब्ध गराई उनिहरुको बाल मनोविज्ञान बुझेर उनिहरुसंग व्यवहार गरिन्छ उनिहरुको राम्रो हेरचाह देखि लिएर खान, बस्न, बोल्न उनिहरुमा एउटा राम्रो संस्कारको विकास गरिन्छ

बालबालिका मन्टेश्वरीमा केकस्ता सुविधा छन् <

हाम्रो विद्यालयमा अनुभावि तथा मन्टेश्वरी तालिम प्राप्त शिक्षक, मन्टेश्वरी ल्याव प्राप्त खेल मैदान, इन्डोर, आउट डोर खेन्ले खेलौनाहरु, बालबालिाकालई विद्यालय ल्याउन घर पु¥याउन सुबिधा सम्पन्न गाडीको व्यवस्था त्यसैगरी जाडोका लागि हिटर गर्मिकालागि एसीको व्यवस्था, तातो चिसो पानीका लागि फिल्टरको व्यवस्था, स्वच्छ खानाको व्यवस्था त्यसैगरी बालबालिालाई हेरचाह गर्न उनीहरुको चाहना अनुसार पठनपाठन गर्न प्रयाप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था रहेको